مدیریت - تاریخچه خلاصه و کاربردی

تاریخ ارسال:

مدیریت - تاریخچه خلاصه و کاربردی

تاریخچه ای خلاصه از مدیریت

خط زمانی خلاصه مدیریت در طول تاریخ

قبل از میلاد

 • ۵۰۰۰ قبل از میلاد : سومریها - تاکید بر ضرورت حفظ سوابق
 • ۴۰۰۰ قبل از میلاد: مصریها - ساخت بناهای اهرام ثلاثه مصر
 • ۴۰۰۰ قبل از میلاد: چینیها - ساخت دیوار ۱۵۰۰ مایلی چین
 • ۲۶۰۰ قبل از میلاد: مصریها - استفاده از عدم تمرکز در سازماندهی
 • ۲۰۰۰ قبل از میلاد: مصریها - تشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برای درخواست کارکنان و به کار گیری نیروهای مشاور و ستادی
 • ۱۸۰۰ قبل از میلاد: حمورابی - استفاده از مستند سازی و اوردن شاهد برای کنترل - تعین حداقل دستمزد و تشخیص قابل تفویض نبودن مسئولیت
 • ۱۴۹۱ قبل از میلاد: یهودیان - به کارگیری مفاهیم سازمان - خط فرماندهی و اصل استثنا در مدیریت
 • ۵۰۰ قبل از میلاد: چینیها - تشخیص اصل تخصص گرایی
 • ۵۰۰ قبل از میلاد: سان تزو - تشخیص ضرورت برنامه ریزی و هدایت و سازماندهی
 • ۴۰۰ قبل از میلاد: کوروش - تشخیص ضرورت توجه به روابط انسانی و مطالعه حرکت سنجی . طراحی جا و مکان و مدیریت موارد
 • ۴۰۰ قبل از میلاد: سقراط - توجه به جهان شمول بودن مدیریت
 • ۳۵۰ قبل از میلاد: افلاطون - تشریح تخصص گرایی در جامعه
 • ۳۳۶-۳۳۳ قبل از میلاد : اسکندر - استفاده از یک روش سازماندهی با استفاده از نیروهای ستادی در طول لشکرکشی
 • ۱۷۵ قبل از میلاد: کاتو - استفاده از شرح شغل
 • ۵۰ قبل از میلاد: وارو - استفاده از مختصات و شرایط احراز شغل

بعد از میلاد

 • ۹۰۰ میلادی : فارابی - تدوین مجموعه ای از صفات مشخص برای رهبر اثربخش
 • دهه ۱۷۵۰ میلادی : انگلیسیها - انقلاب صنعتی
 • ۱۷۷۶ میلادی : ادام اسمیت - انتشار کتاب ثروت ملل و تاکید بر اهمیت تقسیم کار و تخصص گرایی
 • ۱۸۸۲ میلادی : چارلز ببیج - اختراع نخستین ماشین حساب
 • ۱۸۹۸ میلادی : مری پارکر فالت -  پیشگامی در تاکید بر مزایای مشارکت گروهی و ضرورت تفکر گرایی
 • ۱۹۰۳میلادی : فردریک تیلور - انتشار کتاب مدیریت کارگاه
 • ۱۹۱۱ میلادی: فردریک تیلور - انتشار کتاب اصول مدیریت علمی
 • ۱۹۱۳ میلادی: هوگو مانستربرگ - انتشار کتاب روانشناسی و کارایی صنعتی
 • ۱۹۱۶میلادی: هنری فایول - انتشار اثار متعدد در مورد اصول مدیریت
 • ۱۸۶۴ الی ۱۹۲۰ میلادی : ماکس وبر - ارائه نظریه نقش فرد در سازمان و مدیریت اداری و مدل بوروکراسی
 • ۱۹۲۷ میلادی : التون مایو و همکاران - پی ریزی جنبش روابط انسانی درمدیریت
 • ۱۹۲۸ میلادی: لودویک ون برتالانفی - ارائه نظریه سیستمی
 • ۱۹۳۶ میلادی: امریکا - پایه گذاری اکادمی مدیریت برای توسعه مطالعات مدیریتی
 • ۱۹۳۸ میلادی: چستربارنارد - انتشار کتاب کارکردهای مدیر اجرایی و تحلیل هدایت یک سازمان با تاکید بر عدم ضرورت فرمانروایی از بالا به پایین
 • ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵ میلادی : متفقین - استفاده از فنون تحقیق در عملیات در جنگ
 • ۱۹۴۳ میلادی: ابراهام مازلو - ارائه نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی

بعد از جنگ جهانی دوم

 • ۱۹۴۷میلادی: کرت لوین - ارائه مدل تغیر رفتار فرد
 • ۱۹۵۰ میلادی : طرفداران مکتب روابط انسانی - ظهور مکتب روابط انسانی
 • ۱۹۵۲ میلادی: ای بی ام - تولید و توزیع نخستین سیستم پردازش الکترونیکی داده ها
 • ۱۹۵۴ میلادی: پیتردراکر - انتشار کتاب عمل مدیریت و ترویج نظریه مدیریت بر مبنای هدف
 • ۱۹۵۷میلادی : کریس ارجریس - انتشار کتاب شخصیت و سازمان و بحث در مورد تضاد میان فرد و سیستم
 • ۱۹۵۹ میلادی: فردریک هرزبرگ - ارائه نظریه دو ساحتی انگیزش
 • ۱۹۶۰ میلادی: داگلاس مک گریگور - ارائه نظریه ایکس و ایگرگ در مورد مفروضات مدیران
 • ۱۹۶۱ میلادی: رنسیس لیکرت - ارائه مدل سیستمهای رهبری با رهیافت اقتضایی
 • ۱۹۶۴میلادی: رابرت بلیک و جین موتون - ارائه مدل سبک سنج مدیریت
 • ۱۹۶۹میلادی: لارنس و لورش - انتشار کتاب سازمان و محیط و توسعه نظریه اقتضا
 • ۱۹۷۰میلادی: جیمز یورک - مطالعاتی که مبنای نظریه اشوب قرار گرفت
 • دهه ۱۹۷۰ میلادی: نظریه پردازان اقتضایی - ارائه نظریه اقتضایی و تاکید بر مدیریت و رهبری بر مبنای مقتضیات
 • ۱۹۷۱ میلادی: شرکت اینتل - تولید و توزیع ریزپردازنده تراشه کامپیوتر و توسعه کامپیوترهای شخصی
 • ۱۹۷۴میلادی: رابرت جی .هونس و ترنس ارمیشل - ارائه نظریه رهبری مسیر -هدف
 • ۱۹۸۰ میلادی: صاحبنظران مدیریت - توسعه رشته مدیریت در دو بخش عمده علوم رفتاری و مدیریت راهبردی و استراتژیک
 • ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ میلادی: هنری مینتزبرگ - ارائه نظریه نقشها و الگوهای ساختار سازمانی
 • ۱۹۸۱ میلادی: ویلیام اوشی و ژوزف ام جوران - ارائه نظریه z در مورد چگونگی استفاده از سبک مدیریت ژاپنی به وسیله مدیران امریکایی
 • ۱۹۸۲میلادی: توماس پیترز و رابرت واترمن - ارائه نظریه کمال مدیریت
 • ۱۹۸۵میلادی: مایکل پورتر - انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی و رقابتی در تعین استراتژی
 • ۱۹۸۶میلادی: ادوارد دمینگ - انتشار کتاب خروج از بحران
 • ۱۹۹۰ میلادی: پیتر سنج - انتشار کتاب معروف اصل پنجم که موجب شهرت نظریه یادگیری سازمانی شد

خلاصه ای از سیر تکامل مدیریت در قرن بیستم  (دانشگاه Maryville University)

بسیاری از افراد اصطلاحات "Management" و "Leadership" را با هم در نظر می گیرند. با این فرض که مدیران رهبر هستند و رهبران مدیر هستند. به چیزی که بسیاری متوجه آن نیستند این است. که با گذشت زمان، مدیریت و رهبری نمایانگر اهداف مختلف در سازمان ها شده اند. نظریه پردازان و متفکران مدیریت تا حد زیادی مدیریت را به عنوان وظیفه ای متمرکز بر استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف خاص شکل داده اند. در یک محیط سازمانی ، عملکرد مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است. وهمچنین کارآیی بهتر و بیشتر دغدغه اصلی مدیر است.

فردریک تیلور

اولین مکتب مدرن فکری در مورد مدیریت بر اساس "اصول مدیریت علمی فردریک تیلور" در اواخر 1800 بنیان گذاری شد. اصول این طرز تفکر اهمیت دادن به سیستم بجای کارمندان و قرار دادن نقش مدیران بالاتر از کارکنان غیر مدیریتی بود.

اصول بنیادینی که تیلور در برخورد علمی با نهفته میدید عبارتند از :

 1. جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سرانگشتی
 2. کسب هماهنگی در فعالیت های گروهی به جای تشتت در عمل
 3. جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فرد گرایی
 4. کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازدهی
 5. تلاش به منظور ارتقای ارتقای سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روز افزون خود و سازمانشان نظریه فرایندی مدیریت ( وظیفه گرایان)
التون مایو

افکار جدید مدیریتی در سال 1932 شکل گرفتند. زمانی که التون مایو شروع به زیر سوال بردن scientific management کرد. مایو از طریق آزمایشات هاثورن به این نتیجه رسید که، عوامل انسانی اهمیت بسیار بیشتر در ایجاد انگیزه و بهره وری بالای کارکنان دارند. شرایط فیزیکی محیط دارای اهمیت کمتری بودند. و نتیجه گیری اولین اشاره به انحراف از نظریه scientific management تیلور بود. به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی، موثرتر از متغیرهای فیزیکی هستند. (مکتب روابط انسانی)

کورت لوین

توسعه سازمانی که متشکل از نظریه تغییر ، تحقیقات عملی و یادگیری عملی بود ، بر کاربرد مفاهیم علوم رفتاری در سطوح مختلف متمرکز شد. آن سطوح شامل گروه ها ، سطح بین گروهی و کل سازمان بود. کورت لوین نفر اصلی تحقیقات دهه 1930 در مورد توسعه سازمانی و پویایی گروه بود. تلاش های تحقیقاتی لوین نشان داد که یادگیری در سازمان ها زمانی بیشترین شانس را دارد، که بین تجربه و تجزیه و تحلیل  اختلافی وجود داشته باشد.

Sociotechnical Systems

بعد از جنگ جهانی دوم نظریه سیستم های اجتماعی-فنی به عنوان یک شاخه کاملا جدا از نظریه تیلور بوجود آمد. این نظریه به دنبال یکپارچه سازی ویژگی های فنی و اجتماعی یک شغل بود. زیرسیستم محیط ، زیرسیستم اجتماعی، زیرسیستم فنی و طراحی چارچوب سازمانی اعضای این نظریه را تشکیل می دهند.

آبراهام مزلو

در سال 1954 ، روانشناس آبراهام مزلو سلسله مراتب نیازهای خود را در کتابی به نام انگیزه و شخصیت گسترش داد.  این مفهوم بر نحوه نگرش مدیران به ایجاد انگیزه در کارکنان تأثیر زیادی گذاشت. این نظریه دسته بندی نیازهای انسان را به صورت یک هرم نشان می دهد. با این ایده که کارکنان قبل از ایجاد انگیزه برای برآوردن نیازهای سطح بالاتر، باید نیازهای سطح پایین را برآورده کنند. پایه هرم شامل نیازهای فیزیولوژیکی، سپس نیازهای ایمنی، نیازهای عشق و تعلق، نیاز به احترام و نیازهای خودشکوفایی است.

نظریه های دهه 1950

در دهه 1950 ، محققان نظریه های دیگری را در مورد انگیزش انسان را توسعه دادند. اینها شامل "عملکرد" مدیریت پیتر دراکر و نظریه "دو عاملی" فردریک هرزبرگ بود که شامل عوامل بهداشتی و انگیزشی بود. دراکر مدیر را شامل پنج نقش اساسی می دانست: برنامه ریزی و تعیین اهداف ، سازماندهی گروه، ایجاد انگیزه و ارتباط، اندازه گیری عملکرد و توسعه افراد. هرزبرگ هم بر اساس هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو فهرستی از عوامل بهداشتی ارائه کرده است. که باید قبل از استفاده مدیران از عوامل انگیزشی برای پیشبرد عملکرد کارکنان وجود داشته باشد.

Theory X and Theory Y

تئوری x و تئوری y، یادگیری، و جدول مدیریتی در دهه 1960 مورد توجه قرار گرفتند. تئوری x و تئوری y شامل اصولی است که بر تدوین و کاربرد عملی سیاست ها و شیوه های کارکنان تأثیر می گذارد. فرمول اصلی یادگیری به این صورت است. (L = P + Q) که در آن L به معنی یادگیری، p به معنی دانش برنامه ریزی شده و Q به معنای سوالات تامل برانگیز است. فرمول این ایده را نشان می دهد که یادگیری با ترکیبی از دانش و پرسیدن سوالات تامل برانگیز اتفاق می افتد. جدول مدیریت هم "نگرانی برای مردم" و "دغدغه وظایف" را در بردار های X و Y قرار میدهد. تا شیوه های مختلف مدیریت و شیوه های ارتباط با کارکنان را شرح دهد.

تاثیر نشریات

دو نشریه مدیریت محور منتشر شد که سریعا زمینه مدیریت تجاری را تغییر داد. اولین ، شایستگی انسانی: مهندسی عملکرد شایسته توسط توماس گیلبرت، که در سال 1978 منتشر شد. بیان می کرد که استانداردهای عملکرد باید بر اساس تعیین دستاوردها تدوین شوند. دوم، در جستجوی تعالی توسط توماس پیترز و رابرت واترمن جونیور در سال 1982منتشر شد. و باعث ایجاد  management guru ها مدرن در دنیای تجارت گشت. تا سال 1990 مفهوم سازمان یادگیرنده پدیدار شد. توسعه دهنده این مفهوم ، پیتر سنگه ، سازمانی را به عنوان یک ارگان در نظر گرفت که می تواند آینده خود را هدایت کرده و قابلیت های آن را بهبود بخشد. سازمانهای یادگیرنده دارای چشم انداز و هدف هستند ، از مکانیزم های بازخورد استفاده می کنند و تیمهای ارزشمندی دارند. پنج قائده در سازمانهای یادگیرنده وجود دارد که شامل تفکر سیستمی ، تسلط شخصی ، مدلهای ذهنی ، دید مشترک و یادگیری تیمی است.

Ethics in management

ایده اخلاق در مدیریت در سال 1995 مطرح شد. و همراه با این تغییر، دیدگاه کارکنان از هزینه ها به دارایی ها تغییر کرد. این ایده بیشتر با مفهومی از رهبری هماهنگ است. که فراتر از معیارهای قابل اندازه گیری عملکرد می اندیشد. و به  سوی عوامل غالباً نامحسوس ابتکار و تأثیر حرکت می کند.

مدیریت فرآیند کسب

مدیریت فرآیند کسب و کار که در اوایل دهه 2000 توسعه یافت، بیشتر منظر سیستماتیک دارد. مدیریت پرونده ، گردش کار ، مهندسی مجدد فرایندهای تجاری و مدیریت فرآیندها مفاهیمی فرعی هستند. که در توسعه مدیریت فرایندهای تجاری ریشه دارند. در همین حال ، در سال 2009 ، دانیل پینک کتاب Drive را منتشر کرد که اساس نظریه Drive را تشکیل داد. این نظریه بر اساس نظریه های انگیزشی قدیمی تر ساخته شده است ، اما از این تصور فاصله می گیرد. که سیستم پاداش و مجازات بوسله عوامل بیرونی می تواند افراد را برانگیزد. بلکه عوامل ذاتی مانند خودمختاری ، تسلط و هدف هستند که مسئول ابتکار انسان هستند.

تقسيم بندي دوره‌هاي مختلف

 1.  مديريت در دوران باستان
 2. مديريت در قرون وسطي
 3. مديريت در عصر رنسانس
 4. نظريه‌هاي كلاسيك مديريت
  1. بروكراسي وبر: تركيب سازمان
  1. هنري فايول : فعاليت سازمان
  1. لوتر گيوليك: وظايف مدير
  1. جنبش مديريت علمي
 5. نهضت روابط انساني
 6. نهضت نوعدوستي صنعتي
 7. نظريه سيستمها
 8. مديريت اقتضايي

 نظری اجمالی بر سیر تحول :

بخش عمده دانش کنونی مدیریت از تجربه مدیران و آثار دانشمندانی نشات گرفته است که به مطالعه مدیریت پرداخته اند . حال برای نمایش چگونگی بررسیهای مدیری و تاثیر دستاوردهای مدیران پیشین بر مدیران امروزی به یک نگرش اجمالی بر سیر تحولات مدیریت بسنده میکنیم .

  دوره پیش از مدیریت علمی

بررسی های تاریخی نشان میدهد که در مورد چگونگی اداره واحدهای تجاری اداری، پیشینیان از جمله مصریان، چینیان، ایرانیان، رومیان، آلمانی ها و سایرین دارای بینش هایی بوده اند. که در جای خود به آن اشاره میشود .

  نظریه های مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک شامل 3 نظریه ذیل است :

 1. نظریه مدیریت علمی
 2. نظریه فرایندی مدیریت ( اصول گرایان)
 3. نظریه بروکراسی

موارد 1 و 2 به طور جداگانه ولی تقریبا در یک مقطع زمانی شکل گرفته اند . و ماکس وبر نظریه بروکراسی را ارائه کرد که تا بیش از نیم قرن، نقطه جدایی مطالعه ساختار سازمانی و کارکرد آن محسوب میشد.

 نظریه مدیریت علمی

از اواخر قرن 19 میلادی گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با بکارگیری روشهای مهندسی در طراحی شغل علمی تر سازند. و در این جهت مطالعه اولیه روانشناسان صنعتی که "رویه های آزمایش انتخاب پرسنل" را بکار می بردند بدانها کمک کرد. این گروه تلاش خود را بر "طراحی اثربخشی کارکنان" متمرکز کردند.

نظریه فرایندی مدیریت

در بحبوحه سالهای جنگ جهانی اول ، 1296 هجری مقارن با 1917 میلادی افرادی نظیر هنری فایول فرانسوی ، تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت وظایف مدیری منعکس ساختند.

فایول کل سازمان را پیکره واحدی میدید که فعالیت های آن به شش دسته تقسیم میشد. فنی (تولیدی)، بازرگانی (خرید و فروش و مبادله)، مالی (تعیین منابع مالی و مصرف بهینه)، ایمنی (حفاظت از اموال و افراد)، حسابداری (تعیین وضع موجود مالی) و وظایف مدیری (برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی، کنترل).

فایول ضمن بیان این واقعیت که "در امور مدیریت هیچ چیز مطلق نیست". روشها و فنونی را که در تجربه بدان رسیده بود. و آنها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت مفید میدانست. به عنوان اصول چهارده گانه ارائه کرد.

 1. تقسیم کار
 2. اختیار
 3. انضباط
 4. وحدت فرماندهی
 5. وحدت مدیریت
 6. وابستگی منافع فردی به هدف کلی
 7. جبران خدمات کارکنان
 8. تمرکز
 9. سلسله مراتب
 10. نظم
 11. عدالت
 12. ثبات
 13. ابتکار عمل
 14. احساس یگانگی

 نظریه بروکراسی

در حالی که توجه عمده تیلور و فایول بر مسائل علمی مدیریت، برای کسب موثر اهداف متمرکز بود، توجه ماکس وبر به این مساله اساسی تر معطوف بود. که چگونه میتوان سازمانها را با ساختار مناسبی ایجاد کرد. گرچه وبر (جامعه شناس آلمانی) بیشتر آثار خود را در اواخر قرن نوزدهم میلادی منتشر کرده است. ولی تا سال 1920 که آثارش به زبانهای دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند. آثار وبر که عمدتا تجویزی است. تفاوت عمده ای با توصیه های عمل گرای تیلور و فایول دارد. سهم عمده وبر در شکل گیری مدیریت، ارائه فهرست ویژگی های مدیریت بروکراتیک است.

وضعیت management در دنیای امروز

در مطالعات مدیری چند دهه اخیر، تلاش برای ترکیب یافته های مدیریت علمی اصول گرایان و جنبش روابط انسانی بوده است. زیرا همانطوری که  هارولد کنتز  بیان میدارد. از آنجایی که نظریه پردازان هر یک راه خود را رفته و دیگران را فراموش کرده اند. "جنگلی از تئوریهای مدیریت" بوجود آمده است .

پیروان جدید جنبش scientific management بر تصمیم گیری علمی، بکارگیری کامپیوتر و ابزارهای تصمیم گیری تاکید دارند. گروه نظریه پردازان امروزی روابط انسانی، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت میکنند. و جای اصول گرایان را کسانی گرفته اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد. لازم است مدیران زیادی را بطور عملی مورد مطالعه قرار داد .

طرفداران دو روش نسبتا مشابه، تلاش دارند. تا ثباتی را برای آنچه که ما امروزه درباره مدیریت میدانیم فراهم آورند.

این 2 روش به شرح زیرند :

 الف: مدیریت نظامگرا        ب: مدیریت اقتضایی

 الف: مدیریت نظامگرا

نگرش سیستمی به شغل مدیر ، یک روش یا فن تجزیه و تحلیل در حل مساله یا تصمیم گیری و یک سبک مدیری است. نگرش سیستمی، چارچوبی را برای تجسم عوامل محیطی داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه متحد ارائه می دهد. و شناخت وظیفه نظامهای کوچک و نظام بزرگ و پیچیده ای را که نظام باید در آن فعالیت کند ممکن می سازد .

مدیریت نظامگرا در بردارنده کاربرد نظریه سیستمی در اداره نظامهای بزرگ و کوچک است. که با استفاده از کارهای انجام شده در ازای کارهای داده شده. ماموریت کل سازمان رابرحسب مدل سیستمی داده پردازش وبازده از دیدگاه بهبود بخشیدن به عملیاتشان تحلیل می کند.

ب: مدیریت اقتضایی

روش عمده دیگر مدیریت بر مبنای اقتضا است. نظریه پردازان مدیریت اقتضایی روش اصول گرایی را ترک گفته اند. فایول و گروهش به دنبال فنون موثری برای مدیریت هر نوع واحدی در هر زمانی بودند. در حالی که نظریه پردازان مدیریت بر مبنای اقتضا آن را ناممکن میدانند. اساسا روش مدیریت بر مبنای اقتضا بر این واقعیت تاکید دارد که آنچه مدیر در عمل انجام می دهد وابسته به مجموعه شرایط موجود است.

در نظریه مدیریت بر مبنای اقتضا نه تنها به وضعیت موجود توجه شده بلکه تاثیر راه حلهای ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان نیز مورد نظر است. وظیفه نظریه وعلم تجویز "چه باید کردن" در یک وضعیت خاص نیست. بلکه هدف، یافتن روابط بنیادی، فنون اساسی و سازماندهی دانش موجود، مبتنی بر مفاهیم روشن بکار گرفته است. چگونگی بکار رفتن این فنون در عمل، به وضعیت موجود بستگی دارد. از این رو گفته میشود که مدیریت موثر همواره بر مبنای اقتضاست.

بیشتر مطالعه کنید

تاریخچه  تکمیلی

Management Century

سایر مطالب بلاگ داریان

کاری از داریان

آخرین بروز رسانی: سه‏ شنبه 15 آذر 1401 ( 2612   )

پست های مشابه

نظرات کاربران

برای نظر دادن وارد شوید.

0 نظر

جدیدترین مطالب! آخرین مطالب بلاگ

آموزش گیت در ویندوز

آموزش گیت در ویندوز

شنبه 17 ارديبهشت 1401 ( 367   )

گیت هاب ابزار بررسی و نگهداری تاریخچه هرگونه فایل و پروژه می باشد. هدف از توسعه چنین ابزاری کمک به ت...

بخوانید
کد نویس تمیز - خلاصه کتاب و نکات مهم

کد نویس تمیز - خلاصه کتاب و نکات مهم

چهارشنبه 10 فررودين 1401 ( 542   )

خلاصه کتاب کد نویس تمیز می گوید که برنامه نویس حرفه ای چگونه...

بخوانید
خلاصه نکات مهم از کتاب کد تمیز (CLEAN CODE)

خلاصه نکات مهم از کتاب کد تمیز (CLEAN CODE)

سه‏ شنبه 2 فررودين 1401 ( 505   )

کد زمانی تمیز است که به راحتی توسط تمام افراد حاضر در تیم قا...

بخوانید
معرفی کتاب اثر مرکب

معرفی کتاب اثر مرکب

شنبه 28 اسفند 1400 ( 404   )

"بر اساس این اصل که تصمیمات کوچک و روزمره یا شما را به زندگی...

بخوانید
شباهت های موجود در کاتلین و سی شارپ

شباهت های موجود در کاتلین و سی شارپ

چهارشنبه 11 اسفند 1400 ( 474   )

بیان شباهت های موجود بین زبان سی شارپ و کاتلین برای برنامه ن...

بخوانید